پوشه

اسرار نصب نرم افزار

هربرنامه ای را که بخواهید نصب کنید حتما بایدقبلا آنرا نصب کنید.منظور از نصب یک نرم افزاردرویندوزعبارتست ازکپی فایلهای مربوط به آن برنامه دردرایوی دلخواه به طوری که درحین کپی اطلاعات لازم برای اجرای آن درداخل پوشه های اصلی ویندوزنیزقراربگیردوبتوان آنرا استفاده کرد.

 اکثربرنامه ها قبل ازنصب بصورت یک یاچندفایل بظاهرکوچک هستند ولی پس از نصب ممکن است به دهها وصدها فایل با اندازه های بزرگترتبدیل شوند.برخی ازاین فایل ها درداخل یک پوشه مشخص که شما تعیین میکنید وبرخی نیزدرداخل پوشه های مربوط به ویندوزوبطورخودکارذخیره می شوند.

منبع اصلی مطلب : دانلود فایل,کتاب و برنامه آموزشی
برچسب ها : پوشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اسرار نصب نرم افزار ها 1