امکان تغییرمسیرپیش

 اسرار نصب:

برای نصب نرم افزارها ازمسیرپیش فرض program files  ویندوزاستفاده میشود که درنصب برخی نرم افزارها امکان تغییرمسیرپیش فرض مهیا میباشد ودرمواردی این مسیرغیرقابل تغییر میباشد.حال اگر با کم بود فضای نصب دردرایو پیش فرض  نصب مواجه شویم ویا به دلایلی خواسته باشیم مسیرپیش فرض را تغییردهیم درنرم افزارهایی که امکان تغییرمسیرپیش فرض وجود ندارد به مشکل برمیخوریم/  برای حل این مشکل میتوانید باروش زیرمسیرپیش فرض را برای همیشه به مسیری دیگرتغییر دهید

برای این کارباید ازطریق منوی start درویندوزxpگزینه run ودرویندوز7ازطریق گزینه search programs and filesبا نوشتن دستورregedit وارد ریجستری ویندوزشوید حال درریجستری وارد این مسیر شوید 

منبع اصلی مطلب : دانلود فایل,کتاب و برنامه آموزشی
برچسب ها : امکان تغییرمسیرپیش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : اسرار نصب نرم افزار ها 2